آوای آزاد »  شاعران » احمد شاملو »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باغ اینه

 هوای تازه

 1. بر سنگفرش

 2. کیفر

 3. ماهی

 4. طرح

 5. ارابه ها

 6. دو شبح

 7. اصرار

 8. از نفرتی لبریز

 9. فریاد و ... دیگر هیچ

 10. شبانه - 1

 11. باران

 12. لوح گور

 13. از شهر سرد

 14. باغ اینه

 1. مه

 2. از زخم قلب « آبائی

 3. مرگ « نازلی »

 4. نمی رقصانمت چون دودی آبی

 5. مرغ باران

 6. بودن

 7. پریا

 ایدا، درخت خنجر و خاطره

 ایدا در اینه

 1. غزلی در نتوانستن

 2. از مرگ من سخن گفتن

 3. شکاف

 4. از قفس

 5. شبانه 2

 6. شبانه 3

 7. شبانه 9

 8. شبانه 10

 9. شبانه

 1. آغاز

 2. شبانه -2

 3. تکرار

 4. سرود برای سپاس و پرستش

 5. ایدا در اینه

 6. پایتخت عطش

 7. سخنی نیست

 8. من مرگ را

 9. وصل

 مرثیه های خاک

 ققنوس در باران

 1. مرثیه

 2. هملت

 3. تمثیل

 
 1. سفر

 2. شبانه

 3. چلچلی

 4. مرگ ناصری

 ابراهیم در آتش

 شکفتن در مه

 1. شبانه

 2. در میدان

 3. شبانه 14

 4. تعویذ

 5. بر سرمای درون

 6. از اینگونه مردن

 7. محاق

 8. در آمیختن

 9. میلاد آنکه عاشقانه بر خاک مرد

 1. سرودی برای مرد روشن که با سایه رفت

 2. که زندان مرا بارو مباد...

 3. صبوحی

 

 

چند داستان

 دشنه در دیس

 1.  شازده کوچولو
   ( مسافر کوچولو )

 

 

 1. شبانه (برای ضیاالدین جاوید)

 2. گفتی که باد مرده ست

 3. فراقی

 4. سمیرُمی

 5. ترانه آبی

 6. از منظر

 7. شبانه آخر

فایل های صوتی

 
 1. خروس زری ، پیرهن پری

 
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009