آوای آزاد »  شاعران » سعید توللی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

انبوه سبز

بالای کوه ،
جاه بود و ارتفاع
باد سردی آمد
گر چه سرد بود ارتفاعات چلاو *
سردیش با خاطراتم آمیخت
باعث گرمی جانم گردید.
شمه ای از بوی خوش
بوی نارنج درشت
بوی مهر مادر گیسو سفید
این همه توشه ی راهم بودند
در سکوت کوچه ی پائین ده
راهیه کوهپایۀ سبزی شدم


از پس باریکه راه جنگلی
که شمیم سبزه و سرو و چنار
مست میکرد جان را
وارد انبوه سر سبزی شدم

سبز دیدم من در آن غربت ، ولی
سبزی اینجا برایم سبز بود

نغمه ی بلبل
در آن ور ، رقص گل
هر چه دیدم
رنگ بود و رنگ بود و رنگ بود .

* چلاو ـ روستائی کوهستانی در اطراف شهرستان آمل 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009