آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتظار

باز ای دلبرا که دلم بی قرار توست
 وین جان بر لب آمده در انتظار توست
 در دست این خمار غمم هیچ چاره نیست
 جز باده ای که در قدح غمگسار توست
 ساقی به دست باش که این مست می پرست
 چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست
 هر سوی موج فتنه گرفته ست و زین میان
 آسایشی که هست مرا در کنار توست
سیری مباد سوخته ی تشنه کام را
 تا جرعه نوش چشمه ی شیرین گوار توست
 بی چاره دل که غارت عشقش به باد داد
 ای دیده خون ببار که این فتنه کار توست
 هرگز ز دل امید گل آوردنم نرفت
این شاخ خشک زنده به بوی بهار توست
 ای سایه صبر کن که براید به کام دل
آن آرزو که در دل امیدوار توست

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009