این سایت به فروش می رسد    -    قیمت پایه 100 میلیون تومان